АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Број 4/2022, Година 117, УДК 34
Октобар – Децембар 2022

Реч уредника

Линк ка пдф верзији пуног издања часописа.

ЧЛАНЦИ

 1. MORAL COMPENSATION IN DISPUTES ARISING FROM HEALTH SERVICES OFFERED BY THE ADMINISTRATION IN THE LIGHT OF THE THE TURKISH COUNCIL OF STATE (PART II)
  Zehra ODYAKMAZ, Hakan HAKERI
  Ufuk University Law School
 2. ПРАВОСУЂЕ: НЕКИ ПРИМЕРИ ДИЛЕМА ДАНАШЊИХ
  Слободан И. ПАНОВ
  Правни факултет Универзитет у Београду
 3. УЗ ДИЛЕМУ О ДОМЕТИМА ФАКТИЧКЕ ПРОМЕНЕ УСТАВА
  Снежана РАДОВАНОВИЋ
  Правни факултет Мегатренд Универзитет
 4. КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА У СУДСКОЈ ПРАКСИ
  Саша ЂОРЂЕВИЋ
  Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 5. КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ОСИГУРАЊА
  Ива ЂОРЂЕВИЋ
  Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

ИЗ НАШЕ БАШТИНЕ

 1. ВЕШТАК ПРЕД СУДОВИМА И У СУДСКИМ ИСТРАГАМА
  Родолф Арчибалд РАЈС

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

 1. ПОЈЕДИНА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА У БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКОМ ПРАВУ – НЕПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРИПРЕМАЊА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА, НЕПРИЈАВЉИВАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА ИЛИ УЧИНИОЦА И ДАВАЊЕ ЛАЖНОГ ИСКАЗА
  Филип НОВАКОВИЋ
  Правни факултет Универзитета у Сарајеву
  Маја МАЦУРА
  Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  Линк ка пдф верзији
 2. СУСПЕНЗИВНИ ВЕТО ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Isidora FÜRST
  Правни факултет Универзитета у Београду
  Линк ка пдф верзији

IN MEMORIAM

 1. IN MEMORIAM: ДР ЖИВОЈИН ЂУРИЋ
  Владан Петров
  Правни факултет Универзитет у Београду
  Линк ка пдф верзији