АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Број 3/2022, Година 117, УДК 34
Јул – Септембар 2022

Линк ка пдф верзији пуног издања часописа.

ЧЛАНЦИ

 1. IN DISPUTES ARISING FROM THE PROVISION OF HEALTH SERVICES THE NECESSITY FOR STRICT LIABILITY OF THE ADMINISTRATION RATHER THAN ITS FAULT LIABILITY (PART I)
  Zehra ODYAKMAZ
  Ufuk University Law School
 2. ОБЛАСНА ПОДЕЛА У КРАЉЕВИНИ СХС
  Небојша МАКСИМОВИЋ
  Правни факултет Универзитет у Нишу
 3. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА САГЛЕДАНА КРОЗ ОПШТИ ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТ И ПРАКСУ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Лазар ПЕТРОВИЋ
  Правни факултет Универзитет у Београду
 4. ПРЕГОВАРАЊЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ
  Јелена ТУЦАКОВИЋ
  Правни факултет Универзитета у Београду

ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА

 1. ПРЕДСЕДНИЧКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ (О МАНДАТАРУ ЗА САСТАВ ВЛАДЕ) ПРЕ КОНСТИТУИСАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
  Мирослав ЂОРЂЕВИЋ
  Институт за упоредно право, Београд Државни универзитет у Новом Пазару
 2. КОСОВО И МЕТОХИЈА КАО СРПСКИ ГОРДИЈЕВ ЧВОР (ОСВРТ НА ПОСЕБНУ СЕДНИЦУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ)
  Алекса НИКОЛИЋ
  Правни факултете универзитета у Бограду
  Александар Цветковић
  Правни факултете универзитета у Бограду

ПРИЛОЗИ

 1. ПРОФ. ДР МИРКО ВАСИЉЕВИЋ – ДЕКАН НОВОГ ДОБА
  Владан Петров
  Правни факултет Универзитет у Београду
  Линк ка пдф верзији
 2. КОНФЕРЕНЦИЈА О УЛОЗИ ИСТАКНУТИХ ПРАВНИКА У ПРАВОСУДНИМ САВЕТИМА (ОДРЖАНА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ – ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 3. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ) – ПРИКАЗ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
  Александар Цветковић
  Правни факултет Универзитет у Београду
  Линк ка пдф верзији

ИЗ НАШЕ БАШТИНЕ

 1. ПРИЛОГ НАЈСТАРИЈИМ ПРОПИСИМА ДУБРОВНИКА О ДИПЛОМАЦИЈИ
  Богдан КРИЗМАН

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

 1. КОЈЕ ПРОМЕНЕ НАМ ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА?
  Стефан МИЛИЋ
  Правни факултет Универзитета у Нишу
  Линк ка пдф верзији