Архив – број 1/2021 – појединачни чланци

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

О КАТЕГОРИЈИ СПЕЦИЈАЛНИХ СТАЊА У
ФРАНЦУСКОМ ПРАВУ – ПОСЕБНО У ВЕЗИ СА
ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА 2020/21.

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

ПРАВА И ПОЛОЖАЈ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
У РУМУНИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ЗАШТИТУ
ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КАО ГАРАНТИЈА НЕЗАВИСНОСТИ
НА ПРИМЕРУ ЧЕТИРИ ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ2

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

О УСТАВНИM ПАРЛАМЕНТАРНИМ
ИМУНИТЕТИМА
(I ДЕО)

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

СЕЧЕМО ЛИ СВОЈЕ КОРЕНЕ?

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

ЈАВНО-ПРИВАТНА ПАРТНЕРСТВА
И КОНЦЕСИЈЕ У ЕУ: НЕДОВРШЕНИ
ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР

This image has an empty alt attribute; its file name is arhiv-slika-krop-i-belo_small.jpg

HEALTH EMERGENCIES AND HUMAN RIGHTS:
THE RESTRICTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS
DURING COVID-19 PANDEMIC

Posted in Uncategorized.