ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
проф. др Владан ПЕТРОВ

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА
проф. др Милан ЈОВАНОВИЋ

СЕКРЕТАРИ
др Богдана Стјепановић, Јована Мисаиловић, Војислав Бачанин

РЕДАКЦИЈА
проф. др Владан ПЕТРОВ, проф. др Бранко РАКИЋ, проф. др Небојша ШАРКИЋ, проф. др Милан ЈОВАНОВИЋ, проф. др Сретен ЈУГОВИЋ, проф. др Вања БАЈОВИЋ, др Бојан ТУБИЋ, др Милош СТАНКОВИЋ, др Милош СТАНИЋ, др Драган ТРАИЛОВИЋ, Ђорђе МАРКОВИЋ

САВЕТ
предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУ РС) Рајко КУЗМАНОВИЋ, академик АНУ РС Мирко ВАСИЉЕВИЋ, академик АНУ РС Витомир ПОПОВИЋ, проф. др Миодраг ОРЛИЋ, проф. др Драгор ХИБЕР, др Живојин ЂУРИЋ, проф. др Зоран Томић, проф. др Милан ШКУЛИЋ, др Боса НЕНАДИЋ, проф. др Саша БОВАН, проф. др Никола МОЈОВИЋ, проф. др Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, проф. др Драгана КОЛАРИЋ, проф. др Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ, Ирена МОЈОВИЋ, др Јован ЋИРИЋ, Катарина МАНОЈЛОВИЋ АНДРИЋ, Јелена ИВАНОВИЋ, проф. др Александар В. ГАЈИЋ, проф. др Дарко СИМОВИЋ

ИЗДАВАЧИ
Савез Удружења правника Србије и Републике Српске и Институт за политичке студије

ISSN: 0004-1270

DOI: doi.org/10.22182/apdn

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.